Consultant

Consultant

     บริษัท คอนเซาท์ แอนด์ เบรนเทรน จำกัด บริการที่ปรึกษา ISO รับปรึกษา ISO ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ โดยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจของลูกค้า โดยเน้นความใส่ใจ และความเป็นกันเองเพื่อสร้างความมั่นใจ และรับประกันว่าผ่านการตรวจรับรองจากบริษัทตรวจประเมินอย่างแน่นอน

ขั้นตอนการวางระบบ

Visitors: 78,135