Consult & Braintrain - บริการที่ปรึกษา และฝึกอบรมระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, IATF 16949, ISO 13485, ISO 17025, GHP/HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, มอก., อย., FDA, CE Mark, Barcode Control, มาตรฐานต่างๆ ของห้องแล็ป, ISO 39001

Consult & Braintrain

ผู้เชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO และฝึกอบรม  

บริษัท คอนเซาท์ แอนด์ เบรนเทรน จำกัด

บริษัท คอนเซาท์ แอนด์ เบรนเทรน จำกัด บริการที่ปรึกษา ISO รับปรึกษา ISO
ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ โดยทีมที่ปรึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจของลูกค้า โดยเน้นความใส่ใจ และความเป็นกันเอง
เพื่อสร้างความมั่นใจ และรับประกันว่าผ่านการตรวจรับรองจากบริษัทตรวจประเมิน
อย่างแน่นอน

อ่านต่อ

บริการของเรา

สร้างความมั่นใจให้ทุกหลักสูตรการอบรม ในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของแต่ละมาตรฐาน 

ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างยั่งยืน โดยการเน้นการฝึกปฏิบัติ Workshop, Coaching 

นำปัญหาที่องค์กรมีอยู่มาปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไข และสามารถปฏิบัติได้หลังจบการอบรม 

สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือการแก้ปัญหากับทีมงานได้ตลอด


                

ติดต่อเรา

บริษัท คอนเซาท์ แอนด์ เบรนเทรน จำกัด
60/438 ม.11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Consult & Braintrain Co., Ltd.
60/438 Moo 11 Thepharak Rd., Bangmuangmai Sub-district, Muang District,
Samutprakan 10270

Tel. 02-003-2587
Mobile : 095-161-4714
Line : consultiso
Email : consult2514@gmail.com, consult2514@hotmail.com
Website : www.consultiso.com

Visitors: 78,136