Content

Content - บทความ ISO

 

     รวมบทความน่ารุู้ สาระสำคัญเกี่ยวกับระบบ ISO และข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้เรื่องอื่นๆ

ISO คืออะไร มีกี่แบบ ทำไมต้องมีระบบ ISO ทำไมถึงต้องทำระบบ ISO ทำแล้วได้อะไร ทำแล้วมีประโยชน์อย่างไร 

 

 

ความแตกต่างระหว่าง Waste กับ Loss
Waste หมายถึง ขยะ ของเสีย ปฏิกูล คือสิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องการและหมดประโยชน์แล้ว ฉะนั้นกิจกรรมใดก็แล้วแต่ที่สร้าง waste ให้เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่สูญเปล่า
Loss หมายถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย ให้เรานึกถึงอะไรก็ตามที่เคยมีอยู่ (กายภาพ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ ฯลฯ) แต่ต้องสูญเสียมันไป เช่น การเสียหายของทรัพย์สินโดยสิ้นเชิง การเสื่อมสภาพของสิ่งของ การสูญเสียน้ำหนัก

มาตรฐาน FCC
FCC ย่อมาจาก Federal Communications Commission (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) องค์กรนี้เป็นตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ ที่วางระเบียบให้แก่อุปกรณ์ประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ผู้ให้บริการการ สื่อสารระหว่างรัฐ และงานให้บริการระหว่างประเทศที่อยู่ในสหรัฐฯ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่ผลิตสัญญาณความถี่วิทยุ 
มาตรฐาน CE
CE มาจากคำในภาษาอังกฤษ คือ “European Conformity” เดิมทีใช้เครื่องหมาย EC แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็น เครื่องหมาย CE อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2536 เครื่องหมาย CE ที่ปรากฏอยู่บนสินค้า เป็นเครื่องหมายที่แสดงการรับรองจากผู้ผลิต (Manufacturer’s Declaration) ว่าสินค้านั้น มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้าน
GMP/HACCP (Rev.4-2003)
GMP (Good Manufacturing Practice) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต และควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นอันตราย เป็นพิษ 
มาตรฐาน GMP
GMP Codex ถือกำเนิดขึ้นจาก หน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ Codex ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางด้านอาหาร จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice หรือ GMP ขึ้นมา ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “จีเอ็มพี สากล” หรือ GMP Codex ที่เรารู้จักกันนั่นเอง หรือที่ผู้เขียนชอบเรียกว่า
ISO 13485 เหมาะกับใครบ้าง? 
ISO 13485 เป็นระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (Quality Management System for Medical Devices : MDMS) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เครื่องมือทางการแพทย์ ข้อกำหนดของระบบนี้มีการนำไปใช้ในระดับนานาชาติ เช่น ในยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย
ISO คืออะไร 
ISO (International Organization for Standardization) คือ องค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เป็นองค์กรที่ออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม ส่วนมาตรฐานที่องค์กรนี้ออกมา ก็ใช้ชื่อนำหน้าว่า ISO เช่น ISO 9001 และ ISO 14001

 

 

 

Visitors: 78,715