รับปรึกษาISO Consult & Braintrain Co., Ltd.
รับทำISO Consult & Braintrain Co., Ltd.
ที่ปรึกษาISO Consult & Braintrain Co., Ltd.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ CONSULTISO.COM

            บริษัท คอนเซาท์ แอนด์ เบรนเทรน จำกัด ที่ปรึกษาISO รับปรึกษาISO เป็นองค์กรที่ก่อตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และฝึกอบรมระบบคุณภาพมาตรฐานเพื่อช่วยพัฒนาระบบคุณภาพให้แก่ หน่วยงาน โรงงานอุตสาหกรรม SME หรือขนาดเล็กมีจำนวนพนักงาน 2-3 ท่าน หรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาการทำงานโดยทำให้มีระบบ การบริหารงานที่ถูกต้องสมบูรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจในอนาคต และสร้างระบบงานให้สอดคล้องตาม มาตรฐานสากลด้วยทีมงานที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนระบบคุณภาพ และ การบริหารงานด้านระบบคุณภาพที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา

MORE

ผู้เชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษาระบบคุณภาพมาตรฐาน และฝึกอบรม

Training & Coaching

            สร้างความมั่นใจให้ทุกหลักสูตรการอบรมในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของแต่ละมาตรฐานซึ่งเป็น แนวทางการพัฒนาระบบ และบุคลากรอย่างยั่งยืนโดยการเน้นการฝึกปฏิบัติ Workshop, Coaching นำปัญหา ที่องค์กรมีอยู่มาปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขและสามารถปฏิบัติได้หลังจบการอบรมสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือการแก้ปัญหาได้กับทีมงานได้ตลอด

MORE
Scroll to Top